Foto

Fjällbacka-Bladet

Paddling ut till Vedholmen i Fjällbacka skärgård långfredagskvällen 2011. Bilden användes sedan till Föreningen för Fjällbackas egen tidning Fjällbacka-bladet.
Kamera: Canon Powershot D10.

Paddling

Genom Stora Drammen, Sveriges västligaste punkt strax utanför Nord-Koster. Omslag, bild och layout, till tidningen Paddling.
Kamera: Canon Powershot D10.

Paddling

Solnedgång över Syd-Koster. Sista kvällen efter en veckas paddling i norra Bohuslän, bild och text till ett reportage i tidningen Paddling.
Kamera: Canon Powershot D10.

Opublicerat

Skitrarna söder om Väderöbod. Inne i Fjällbacka skärgård består de flesta öarna av rosa granit men ute på Väderöarna härskar de grå gnejsen. Som ibland skiftar från ljus nästan vit till mörkt gråsvart.
Kamera: Olympus TG-5.

Delet mellan Finland och Ålands skärgård. Efter att ha paddlat från Luleå ner längs Finlands kust, befann Jacob och jag oss strax söder om Rauma. Då såg vi plötsligt Brändö längst ner på sjökortet. Även om det redan var sent på kvällen beslöt vi göra hoppet över till Åland..
Kamera: Olympus TG-5.

Ursholmens fyrplats. Längst ut mot havet nedanför Syd-Koster, ligger Ursholmen. Utsikten uppe från fyren är fantastisk, från Norge ner till Väderöarna vid bra sikt.
Kamera: Olympus TG-5.