Foto

Fjällbacka-Bladet

Paddling ut till Vedholmen i Fjällbacka skärgård långfredagskvällen 2011. Bilden användes sedan till Föreningen för Fjällbackas egen tidning Fjällbacka-bladet.
Kamera: Canon Powershot D10.

Paddling

Genom Stora Drammen, Sveriges västligaste punkt strax utanför Nord-Koster. Omslag, bild och layout, till tidningen Paddling.
Kamera: Canon Powershot D10.

Paddling

Solnedgång över Syd-Koster. Sista kvällen efter en veckas paddling i norra Bohuslän, bild och text till ett reportage i tidningen Paddling.
Kamera: Canon Powershot D10.

Att upptäcka om Västkusten

Saltskärs båk. Utanför Hamburgsund, strax väst-sydväst om Hornö, ligger det lila skäret med sjömärket Saltskärs Käring.
Kamera: Olympus TG-5.

Visit Åland

Hötarbådan. Ett litet lågt skär längst norrut i den glesa skärgården mellan Åland och Finland. 
Kamera: Canon Powershot D10.

Opublicerat

Skitrarna

Söder om Väderöbod. Inne i Fjällbacka skärgård består de flesta öarna av rosa granit men ute på Väderöarna härskar de grå gnejsen. Som ibland skiftar från ljus nästan vit till mörkt gråsvart.
Kamera: Olympus TG-5.

Delet

Mellan Finland och Ålands skärgård. Efter att ha paddlat från Luleå ner längs Finlands kust, befann Jacob och jag oss strax söder om Rauma. Då såg vi plötsligt Jurmo längst ner på sjökortet. Även om det redan var sent på kvällen beslöt vi göra hoppet över till Åland..
Kamera: Olympus TG-5.

Ursholmens fyrplats

Längst ut mot havet nedanför Syd-Koster, ligger Ursholmen. Utsikten uppe från fyren är fantastisk, från Norge ner till Väderöarna vid bra sikt.
Kamera: Olympus TG-5.

Stora Fjädern

Sista utposten utanför norra Väderöarna. Inte mycket skydd och oftast svårt att gå iland. Den tunna linjen längs bort vid horisonten är Fjällbacka skärgård.
Kamera: Olympus TG-5.

Väderöbod

Efter att ha rundat Trolleskären. Det krävs lite tur med vädret för att ta sig hit ut, även större båtar kan få problem att gå iland om sjön ligger på.
Kamera: Olympus TG-5.

Inre Ursholmen

Sista solen. Inte mycket sandstränder eller gräsmattor men gott om flata hällar att slå upp tältet på. Kombineras helst med hyggligt tjockt liggunderlag..
Kamera: Olympus TG-5.

Väderöbod

LFI W 8s 6M. Den gamla Heidenstamaren revs på sextiotalet och är numera ersatt med en hög betongfyr. Inte lika stämningsfullt kanske men fyller sin funktion, och utsikten är ju kvar.
Kamera: Olympus TG-5.

Hamnerö

Södra Väderöarna. Här ligger två gamla hummerstugor, längst inne i en smal vik. De står alltid öppna och det är fritt att besöka eller sova över. Läs mer här och stöd gärna de som gör jobbet!
Kamera: Olympus TG-5.